CONTACT

WERK

THEMIS COMPANY - restructuring, turnaround advisory and interim management

Themis Company is gespecialiseerd in het oplossen van complexe ondernemingsvraagstukken. Zij bieden onafhankelijke en deskundige ondersteuning aan middelgrote ondernemingen en (semi-) overheidsinstellingen die moeilijke maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen op het gebied van continuïteit en strategie. De naam Themis komt van de griekse godin die stond voor orde en recht. Tevens was zij de belangrijkste raadgeefster van de oppergod Zeus. Themis werd vaak afgebeeld met een weegschaal in haar hand, In het logo is dit symbolisch weergegeven in de gesplitste ‘T’ die een te maken keuze weergeeft. Een koerswijziging. Turning change into progress.

HUISSTIJLMIDDELEN

HUISSTIJLMIDDELEN

HUISSTIJLMIDDELEN